Trasa Galicyjska

| |
  
Za trzy lata ma powstać w Krakowie Trasa Galicyjska, która odciąży al. 29 Listopada, stanowiącą trasę wylotową w kierunku Kielc, Radomia i Warszawy.

Nowa trasa będzie przebiegać na odcinku między ul. Miłosza (jeszcze nie istniejącą, a planowaną w na wysokości ul. Dr. Twardego) i al. 29 Listopada.

Dwupasmowa trasa (z poszerzeniami do trzech pasów, w rejonie zjazdów) będzie miała 2 km długości i prowadzić będzie wzdłuż nasypu kolejowego. Odcinek pomiędzy ulicami Żmujdzką a Siewną ma przebiegać estakadą.

Rozpoczęcie budowy trasy planowane jest za dwa lata. Do tego czasu Zarząd Dróg i Transportu musi zdobyć wymagane zezwolenia, opracować projekt budowlany i wybrać wykonawcę.

13-08-2008
Nowoczensne projekty domĂłw