Krakowski Park Technologiczny

| |
  
Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny obejmuje obszar 122,07 hektarów, w skład którego wchodzą cztery podstrefy: Park Technologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego  w miejscowości Pychowice (39,41 ha), Park Technologiczny Politechniki Krakowskiej (29,27 ha), Park Technologiczny Huty im. T. Sendzimira w Branicach (34,52 ha) oraz Tarnowski Park Przemysłowy Plastikowa dolina (39,07 ha) w Tarnowie. Pod inwestycje typu greenfield może być wykorzystane ponad 60 ha w Krakowie i Tarnowie (miasto położone w odległości 60 km na wschód od Krakowa).

Na terenie strefy istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć transportowa: liczne drogi oraz  linie kolejowe umożliwiające połączenia z Niemcami, Austrią, Węgrami, Republiką Czeską, Słowacją, Rosją i Ukrainą. W Krakowie znajduje się także międzynarodowe lotnisko pasażerskie i towarowe, które oferuje codzienne połączenia z wieloma stolicami europejskimi; m.in. Londynem, Paryżem, Rzymem, Kopenhagą, Berlinem, Wiedniem,  a także innymi znaczącymi aglomeracjami - Frankfurtem, Genewą, Nowym Jorkiem, Chicago, Toronto i Tel Awiwem.

Główni inwestorzy na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny:

Motorola Inc. (USA)
Motorola Global Software Group wybrała Kraków w Polsce jako miejsce dla swojego pierwszego Europejskiego Centrum Oprogramowania po zweryfikowaniu wielu potencjalnych miejsc dla tej inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

RR Donnelley (USA)
W 1994 roku w Krakowie uruchomiono drukarnię Donnelley Polish-American Printing Company, która wyspecjalizowała się w drukowaniu kolorowych wysokonakładowych czasopism i magazynów oraz książek telefonicznych. Od 2001 na terenie SSE działa nowa nowoczesna hala produkcyjna.

AMS (USA)
W krakowskim oddziale firma AMS zatrudnia 200 informatyków programistów, głównie absolwentów AGH, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej. Będą pracować nad przygotowaniem systemów informatycznych, które AMS wdraża u swoich klientów, głównie banków i firm telekomunikacyjnych, na całym świecie.

ComArch SA (Polska)
Około 80 mln zł przeznaczy krakowski ComArch na wybudowanie kompleksu budynków produkcyjnych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Krakowie. Wytwarzane w nich jest oprogramowanie dla sektora telekomunikacyjnego, instytucji finansowych, firm usługowych oraz administracji publicznej.

AZ-Soft SA (Polska)
Alcro-Beckers AB (Szwecja)
ABM SOLID SA (Polska)


Spółka zarządzająca strefą


Specjalna Strefa Ekonomiczna
Al. Jana Pawła II 37
31-116 Kraków
Tel.: (+48 12) 640 19 40
Fax: (+48 12) 640 19 45
e-mail: biuro@sse.krakow.pl
www.sse.krakow.pl
Nowoczensne projekty domĂłw